Tabulka agregací Základní informace

Tabulka agregací

 

V objednávce stroje specifikujte agregaci - čelní nebo zadní a směr a rychlost otáček PTO kódem podle tabulky: