Agresivní kartáč WKT Základní informace

Agresivní kartáč WKT

Chránit životní prostředí!

Plevele rozčilují nejen zahradníky, ale i všechny kdo mají na starost údržbu a pěstovaný vzhled kolem cest a chodníků. Rostou v každém volném místě, mezi dlažbou, obrubami v kanálech. Je obtížné a náročné je likvidovat ručně nebo drahými postřiky zatěžujícími a ohrožujícími životní prostředí. Zcela nově zpracovaný agresivní kartáč je perfektní odpovědí a řešením na tyto problémy bez zátěže životního prostředí.

Využití

  • V komunální sféře a službách
  • V průmyslu, podniky služeb - ekonomické zametání chodníků, cyklostezek, parkovišť, prostranství a objektů

Možnosti agregace

  • Komunální traktory
  • Nosiče nářadí
  • 4x4 vozidla
  • Traktory